CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN TỔNG HỢP
 
 
 
Các Lĩnh Vực Tư Vấn
 
TUYỂN DỤNG
Senior Architect (Chủ Trì Thiết Kế Kiến Trúc)
 
Tư vấn đấu thầu, lựa chọn nhà thầu

1. Lập hồ sơ mời thầu căn cứ trên:
- Kế hoạch đấu thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Yêu cầu của Chủ đầu tư;
- Hồ sơ thiết kế (gồm: Thuyết minh kỹ thuật + Bản vẽ + Dự toán chi tiết) đã được phê duyệt và các văn bản pháp lý có liên quan;
- Điều kiện thi công công trình;
- v.v...

2. Phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu (sau khi có phê duyệt hồ sơ mời thầu) bao gồm các công việc:
- Mở thầu;
- Tổ chức chấm thầu;
- Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu.

 

Đc: 12 Nguyễn Văn Thủ, P. ĐaKao, Q.1, Tp. HCM
Tel: (84.8) 3.9118491 ; 3.9118487   Fax: (84.8) 3.9118527
Email: info@cddc.com.vn   Website:  http://cddc.com.vn     Webmail