CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN TỔNG HỢP
 
 
 
Các Lĩnh Vực Tư Vấn
 
TUYỂN DỤNG
Senior Architect (Chủ Trì Thiết Kế Kiến Trúc)
 
Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

1. Lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình (Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) và xin phép đầu tư đối với các công trình quan trọng quốc gia theo Điều 5 - Nghị định 12/2009/NĐ-CP, ngày 12/02/2009 của Chính phủ.

2. Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình (Báo cáo nghiên cứu khả thi) đối với các dự án nhóm A, B, C, bao gồm các công việc:
- Lập thuyết minh Dự án đầu tư;
- Thiết kế cơ sở trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn.

3. Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình đối với các dạng công trình:
- Công trình xây dựng cho mục đích tôn giáo;
- Các công trình xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất), phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng; trừ trường hợp người quyết định đầu tư thấy cần thiết và yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

 

Đc: 12 Nguyễn Văn Thủ, P. ĐaKao, Q.1, Tp. HCM
Tel: (84.8) 3.9118491 ; 3.9118487   Fax: (84.8) 3.9118527
Email: info@cddc.com.vn   Website:  http://cddc.com.vn     Webmail